Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden via de link onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft informatie over de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie die bezoekers verstrekken op websites die eigendom zijn van en beheerd worden door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft ook informatie over onze verzamelpraktijken en het gebruik van uw informatie. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De Software ontvangt meestal specifieke gegevens over zijn websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich aanmelden voor diensten, een klantondersteuningsvraag indienen, cv-informatie verstrekken voor werkgelegenheidskansen of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie geeft, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan De Software via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. U kunt ook verzoeken dat De Software uw informatie niet gebruikt door een e-mail te sturen naar: [email protected], de Software behoudt zich echter het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw De Software-diensten te sturen. Zonder enige instructie van u kan De Software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de De Software-bedrijven, geautoriseerde agenten van de Software en andere goederen- en dienstverleners waarmee de Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u kunnen zijn. De Software zal uw persoonlijk identificeerbare informatie echter niet verkopen of verhandelen, tenzij we hiertoe gemachtigd of wettelijk verplicht zijn, of in het geval van dreigend lichamelijk letsel voor de bezoeker of anderen. Op die sites van de Software waar u de Software vrijwillig voorziet van creditcard- of andere bestelinformatie via het web, beschermt en beveiligt de Software deze informatie door gebruik te maken van commercieel gebruikelijke webgebaseerde beveiligings- en versleutelingsprotocollen, waarvan voorbeelden Secure Socket Layer (SSL) en Secure Electronic Transaction (SET) zijn. Op die sites waar u vrijwillig feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of dergelijke aanbiedt, zal de Software dat deel van de informatie als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk behandelen en, behalve zoals anderszins vermeld in deze privacyverklaring, aanvaardt de Software geen verplichting om dergelijke informatie te beschermen tegen openbaarmaking.

Voorbeelden in deze materialen dienen niet te worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienvermogen is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij stellen dit niet voor als een “word rijk schema”, en u moet dit ook niet als zodanig beschouwen.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt De Software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het aan uw computer toegewezen internetadres, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de Software. De Software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het bepalen van klantenservice en websitebehoeften. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder “cookies” (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van informatie op maat te voorzien over de diensten van de Software). De Software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en u kunt weigeren deze te accepteren.

C. Uw website van The Software, server, bulletin boards, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een bulletin board, chatroom, of website die door The Software wordt gehost als onderdeel van de diensten van The Software, is voor iedereen beschikbaar die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Daarnaast bevatten websites van The Software links naar sites van derden die geen verband houden met The Software. The Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk op deze sites openbaar maakt en raadt u aan om de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met toepasselijke wetten, werkt The Software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren bij elk onderzoek met betrekking tot de inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar The Software wordt verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de Service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen, en in overeenstemming met toepasselijke wetten, kan het zijn dat The Software verplicht is om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan The Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren (i) om aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek te voldoen; (ii) als dergelijke bekendmaking noodzakelijk of geschikt is voor het functioneren van The Software; of (iii) om de rechten of eigendom van The Software of anderen te beschermen. In het kader van de mogelijke verkoop of overdracht van alle belangen in The Software en The Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt The Software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan The Software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die (i) zijn bedrijf op communicatieproducten of -diensten concentreert; (ii) akkoord gaat om de opvolger van The Software te zijn wat betreft het onderhoud en de bescherming van informatie die door The Software is verzameld en aangehouden; en (iii) akkoord gaat met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.