Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ nám dávate súhlas posielania e-mailov týkajúcich sa našich ponúk. Ak si neželáte dostávať ďalšie e-maily, môžete sa kedykoľvek odhlásiť na konci každého e-mailu.

Softvér dodržiava ochranu súkromia každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Táto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje upozornenie na normy a podmienky, podľa ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na World Wide Web, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softvérom, vrátane Softvéru a Softvéru. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov informuje o našich postupoch pri zhromažďovaní informácií a o spôsoboch ich využitia. Táto politika sa môže časom meniť, preto sa pravidelne vracajte a prečítajte si tieto informácie.

A. Osobne identifikovateľné informácie:

Softvér zvyčajne dostáva špecifické údaje o svojich návštevníkoch webových stránok, len keď sú tieto informácie dobrovoľne poskytnuté, napríklad keď návštevníci požiadajú o informácie, nakúpia alebo sa prihlásia na služby, otvoria tiket s dotazom o zákazníckej podpore, poskytnú životopisné informácie o pracovných príležitostiach alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, ako napríklad pri nákupe, použití kreditnej karty na platbu za služby, odoslaní životopisu alebo požiadanie o určité typy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie softvéru prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú tieto informácie použité na splnenie vašej konkrétnej požiadavky. Väčšinou budete mať možnosť vybrať si, či chcete alebo nechcete, aby softvér používal tieto informácie na ďalšie účely. Môžete tiež požiadať softvér, aby vaše informácie nepoužíval, tým, že nám pošlete e-mail na adrese: [email protected], avšak softvér si vyhradzuje právo, vo svojom uvážení, zasielať vám vestníky a ďalšie dôležité informácie o vašich službách softvéru. V prípade neinštrukcií od vás môže softvér používať informácie, ktoré poskytnete, na informovanie o ďalších službách a výrobkoch ponúkaných skupinou spoločností softvéru, autorizovanými agentmi softvéru a poskytovateľmi tovaru a služieb, s ktorými softvér spolupracuje a ktorých ponuky by mohli byť pre vás zaujímavé. Avšak softvér nebude predávať ani obchodovať s vašimi osobne identifikovateľnými informáciami, pokiaľ nie sme oprávnení alebo sme povinne zaviazaní to urobiť, alebo v prípade nepriameho telesného ohrozenia návštevníka alebo iných osôb. Na týchto stránkach softvéru, kde môžete softvéru dobrovoľne poskytnúť informácie o kreditnej karte alebo iné objednávacie informácie prostredníctvom webu, softvér chráni a zabezpečuje tieto informácie používaním komerčne bežných zabezpečovacích a šifrovacích protokolov na báze webu, ako napríklad protokol Secure Socket Layer (SSL) a protokol Secure Electronic Transaction (SET). Na týchto stránkach, kde dobrovoľne poskytnete akékoľvek spätnú väzbu, údaje, odpovede, otázky, komentáre, návrhy, nápady alebo podobné veci, základná časť týchto informácií bude softvér považovať za nekonfidenčné a nepriestupné a softvér, okrem vyjadreného v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, nepreberá žiadnu povinnosť chrániť takéto informácie pred zverejnením.

Príklady v týchto materiáloch by sa nemali brať ako záruka ziskov. Odobierný potenciál úplne závisí od osoby, ktorá používa náš produkt, nápady, techniky a úsilie vynaložené. Naše služby nepopisujeme ako systém “zbohatnite rýchlo” a ani by ste na ne nemali takto pohlížať.

B. Nehodovo-Identifikovateľné (Všeobecné) Informácie:

Všeobecne softvér automaticky zbiera určité všeobecné informácie. Všeobecné informácie nerevealizujú totožnosť návštevníka. Zvyčajne obsahujú informácie o internetovej adrese pridelenéj vášmu počítaču, počet a frekvenciu návštevníkov a navštívených stránkach softvéru. Softvér zhromažďuje tieto informácie na obmedzený účel určenia potrieb zákazníckej služby a webových stránok. Splníme to použitím určitých technológií, vrátane “cookies” (technológia, ktorá sa môže použiť na poskytnutie návštevníkovi prispôsobených informácií o službách softvéru). Softvér nemieša informácie zhromaždené týmto spôsobom s osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby vás upozornil, keď dostanete cookie a môžete ju odmietnuť.

C. Tvoja webová stránka hostená softvérom, server, nástenky, fórum, tretie strany:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akýchkoľvek násteniek, chatov alebo webových stránok, ktoré pre vás môže hostiť softvér ako súčasť služieb softvéru, sú dostupné pre každého, kto navštívi toto miesto. Softvér nedokáže zabezpečiť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky softvéru obsahujú odkazy na stránky tretích strán, ktoré sú neviazané s softvérom. Softvér nedokáže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča sa, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Napriek vyššie uvedenému a v súlade s príslušnými zákonmi softvér (i) plne spolupracuje s štátnymi, miestnymi a federálnymi úradníkmi pri akomkoľvek vyšetrovaní súvisiacom s akýmkoľvek obsahom (vrátane osobných alebo súkromných elektronických správ odosielaných softvéru) alebo predpokladanou nezákonnou činnosťou akéhokoľvek používateľa služby a (ii) prijíma primerané opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Za účelom uskutočnenia takejto spolupráce a opatrení a v súlade s príslušnými zákonmi môže byť softvér povinný odhaliť osobne identifikovateľné informácie. Okrem toho môže softvér rozhodnúť sledovať oblasti komunikácie akéhokoľvek druhu, (i) na uspokojenie každého zákona, nariadenia alebo žiadosti vlády; (ii) ak takéto zverejnenie je potrebné alebo vhodné pre prevádzku softvéru alebo (iii) na ochranu práv alebo majetku softvéru alebo iných osôb. V súvislosti s potenciálnym predajom alebo prenosom akejkoľvek záujmu softvéru a softvéru a ďalších stránok vlastnených spoločnosťou si softvér vyhradzuje právo predať alebo preniesť vaše informácie (vrátane, ale nie obmedzené na meno, adresu a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli softvéru) tretej strane, ktorá (i) sústredí svoje podnikanie na komunikačné výrobky alebo služby; (ii) súhlasí s tým, že sa stane činiteľom softvéru z hľadiska udržiavania a ochrany informácií zhromaždených a udržiavaných softvérom; a (iii) súhlasí s povinnosťami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.