Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden till dig. Om du väljer att inte längre ta emot några fler e-postmeddelanden kan du när som helst välja att avregistrera dig längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten för varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger information om de standarder och villkor enligt vilka Programvaran skyddar integriteten för information som lämnas av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Denna integritetspolicy ger information om våra metoder för insamling av information och hur din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så vänligen kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personidentifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifik information om sina webbplatsbesökare endast när sådan information lämnas frivilligt, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportbiljett, lämnar in en cv-information för anställningsmöjligheter eller skickar e-post till oss. Naturligtvis kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt cv eller begär viss information. När du lämnar personligt identifierbar information till Programvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla ditt specifika önskemål. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Du kan också begära att Programvaran inte använder din information genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected], men Programvaran förbehåller sig rätten att skicka bulletiner och annan viktig information om dina Programvarutjänster. Om du inte ger några instruktioner kan Programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvarufamiljen, auktoriserade agenter för Programvaran och andra tjänsteleverantörer vars erbjudanden kan vara av intresse för dig. Programvaran kommer dock inte att sälja eller handla med din personligt identifierbara information om inte vi är auktoriserade eller juridiskt skyldiga att göra det, eller om det finns överhängande fysiskt hot mot besökaren eller andra. På de Programvarasidor där du kan ge Programvaran kreditkorts- eller annan beställningsinformation via webben skyddar Programvaran och säkerställer denna information genom att använda kommersiellt vedertagna webbaserade säkerhets- och krypteringsprotokoll, exempelvis Secure Socket Layer (SSL) och Secure Electronic Transaction (SET). På de sidor där du frivilligt ger feedback, data, svar, frågor, kommentarer, förslag eller liknande kommer Programvaran att behandla den informationen som icke-konfidentiell och icke-exklusiv och, om inte annat uttryckligen anges i detta integritetsmeddelande, antar Programvaran inget ansvar för att skydda sådan information från offentliggörande.

Exempel i dessa material ska inte tas som ett löfte eller garantier om intjäning. Möjligheten att tjäna beror helt på personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och satsad ansträngning. Vi påstår inte att detta är ett “bli rik snabbt-schema”, och du bör inte heller betrakta det som sådant.

B. Icke personligt identifierbar (generisk) information:

Vanligtvis samlar Programvaran in viss generisk information automatiskt. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Den innehåller vanligtvis information om internetadressen tilldelad din dator, antalet och frekvensen av besökare samt vilka Programvarasidor som besökts. Programvaran samlar in denna information i begränsad utsträckning för att fastställa kundtjänst och webbplatsbehov. Detta åstadkommer vi genom att använda vissa tekniker, inklusive “cookies” (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsydd information om Programvaras tjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att du får avisering när du tar emot en cookie och du kan vägra den.

C. Din programvaruhostade webbplats, server, anslagstavlor, forum, externa webbplatser:

Information som du lämnar ut i en offentlig plats, inklusive på någon anslagstavla, chatt eller webbplats som The Software kan vara värd för som en del av dina The Software-tjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. The Software kan inte skydda någon information som du lämnar ut på dessa platser. Dessutom innehåller The Software webbplatser länkar till platser som tillhör tredje parter som inte är relaterade till The Software. The Software kan inte skydda någon information som du kan lämna ut på dessa platser och rekommenderar att du granskar sekretesspolicyerna för de platserna du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Utöver det ovanstående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar The Software (i) fullt ut med statliga och federala myndigheter i alla utredningar som rör något innehåll (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som överförs till The Software) eller påstådda olagliga aktiviteter från någon användare av tjänsten och (ii) vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina äganderätter. För att kunna uppfylla sådana samarbetsåtgärder och åtgärder och i enlighet med tillämpliga lagar kan det hända att The Software måste lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan The Software välja att övervaka kommunikationsområden av alla slag (i) för att uppfylla lagar, föreskrifter eller regeringskrav, (ii) om en sådan offentliggörande är nödvändigt eller lämpligt för att driva The Software och (iii) för att skydda The Softwares eller andra parters rättigheter och egendomar. I samband med en eventuell försäljning eller överföring av något av sina intressen i The Software och The Software och andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig The Software rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information som du har lämnat till The Software) till en tredje part som (i) koncentrerar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller tjänster, (ii) accepterar att vara The Softwares efterträdare avseende underhåll och skydd av information som samlats in och upprätthålls av The Software och (iii) accepterar de skyldigheter som anges i denna policy.