De mjukvaruwebbplatsens VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE – VIKTIGT – LÄS!

Tack för att du besöker webbplatsen (”Webbplatsen”) där du hittade länken till dessa användarvillkor (”Webbplatsen”). Webbplatsen är en internetfastighet för TheSoftware (gemensamt benämnda ”TheSoftware,” ”vi” och ”oss”). Du samtycker till att vara bunden av dessa TheSoftware användarvillkor för webbplatsen (”Användarvillkor”), i sin helhet, när du: (a) får åtkomst till Webbplatsen; (b) registrerar dig för en nyhetsbrev eller prenumererar på en e-postlista eller begär information via Webbplatsen (”Abonnemangstjänster”); (c) registrerar dig för att delta i promotioner, tävlingar och/eller lotterier som TheSoftware erbjuder från tid till annan (var och en, en ”Tävling”); (d) går med i eller försöker gå med i ett dotterföretagsprogram eller annan medlemsorganisation som visas på Webbplatsen (”Medlemstjänster”); och/eller (e) beställer en produkt och/eller tjänst via Webbplatsen (”Leverantörtjänster”, och tillsammans med Abonnemangstjänsterna och Medlemstjänsterna, ”Tjänsterna”). TheSoftware sekretesspolicy (”Integritetspolicy”), de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling, TheSoftware köpeavtal (”Köpeavtal”), TheSoftware medlemsavtal (”Medlemsavtal”), liksom alla andra driftsregler, policys, prisplaner och andra kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras från tid till annan, är uttryckligen införlivade här genom hänvisning (gemensamt, ”Avtalet”). Vänligen granska de fullständiga villkoren i Avtalet noggrant. Om du inte godkänner Avtalet i sin helhet är du inte auktoriserad att använda Tjänsterna och/eller Webbplatsen på något sätt eller form.

TheSoftware FÖRBJUDER SPECIFIKT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTER TILL VARJE ENSKILD INDIVID SOM OMFATTAS AV CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SÅ SOM ÄNDRAT (”COPPA”). TheSoftware FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT FÖRNEKA ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA OCH/ELLER WEBBPLATSEN TILL VARJE ENSKILD INDIVID, I ENDA OCH EXKLUSIV BELIEF.

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner villkoren och förutsättningarna som beskrivs i Avtalet när det gäller din användning av Webbplatsen. Avtalet utgör det enda och enda avtalet mellan dig och TheSoftware när det gäller din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, framställningar, garantier och/eller förståelser när det gäller Webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan enligt vårt eget gottfinnande, utan särskild avisering till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på Webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder Webbplatsen. Genom din fortsatta användning av Webbplatsen och/eller Tjänsterna godkänner du härmed att följa alla villkor och förutsättningar som finns i Avtalet som är gällande vid den tidpunkten. Därför bör du regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och Tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och Tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) års ålder har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

I enlighet med villkoren i avtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen och erhålla godkännande från TheSoftware få tillgång till, eller försöka få tillgång till, mot en avgift eller utan avgift, prenumerationstjänsterna. Prenumerationstjänsterna ger dig e-postinnehåll, text och annat material (“Prenumerationsinnehåll”) relaterat till online-marknadsföring tillhandahållet av TheSoftware och dess tredjepartsleverantörer (“Tredjepartsleverantörer”). Om du vill avsluta mottagandet av Prenumerationsinnehållet kan du helt enkelt skicka oss ett e-postmeddelande till [email protected]. Prenumerationsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och/eller annat material som tillhandahålls av TheSoftware och tredjepartsleverantörer och bör inte nödvändigtvis förlitas på. Var vänlig och var försiktig, använd sunt förnuft och varakthet vid användning av Prenumerationsinnehållet och/eller prenumerationstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte har några skyldigheter och inte har några ansvar gentemot dig i samband med sådant Prenumerationsinnehåll. TheSoftware vi inte garantera att det Prenumerationsinnehåll som görs tillgängligt i samband med prenumerationstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt.

Medlemstjänster

I enlighet med villkoren i avtalet och medlemsavtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen, acceptera medlemsavtalet och erhålla godkännande från TheSoftware få tillgång till, eller försöka få tillgång till, mot en avgift eller utan avgift, medlemskap i ett av de olika medlemsprogram som MTS Advertise OU erbjuder. För en kopia av medlemsavtalet, besök webbplatsen för det specifika medlemskapet. TheSoftware-medlemskapet ger dig möjlighet att få åtkomst till innehåll, text och annat material (“Medlemsinnehåll” och tillsammans med Prenumerationsinnehållet, “Innehållet”) som tillhandahålls av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer, utformat för att hjälpa medlemmar i deras online-marknadsföringsprojekt. Medlemsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och annat material som tillhandahålls av TheSoftware Third Party Providers, och bör inte nödvändigtvis förlitas på.

Leverantörtjänster

Genom att fylla i relevanta orderformulär kan du få, eller försöka få, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörernas tillverkare eller distributörer av sådana artiklar. TheSoftware garanterar inte att beskrivningarna av sådana artiklar är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att få produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med produktens säljare, distributör eller användare. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för några påståenden i anslutning till någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmänt

Den information som du måste lämna i samband med registrering för tjänsterna kan inkludera, utan begränsning, viss eller alla följande: (a) ditt fullständiga namn; (b) företagsnamn; (c) e-postadress; (d) postadress (och faktureringsadress om annan); (e) hemtelefonnummer; (f) arbetsnummer; (g) telefaxnummer; (h) kreditkortsinformation; och/eller (i) annan information som begärs i det aktuella registreringsformuläret (“Tjänstregistreringsdata”).

Om inte uttryckligen anges på annat sätt kommer eventuella framtida erbjudanden som är tillgängliga för dig på webbplatsen och som förstärker eller på annat sätt förbättrar de nuvarande funktionerna på webbplatsen att omfattas av Avtalet. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att använda och/eller kvalificera dig för tjänsterna. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, upphävande eller avbrytande av några tjänster eller annan produkt.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware priser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att lämna sann och korrekt information i samband med den tillämpliga Tävlingsregistreringsformuläret och godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling kan du delta och ha chans att vinna de erbjudna priserna genom varje Tävling. För att delta i Tävlingarna som finns på Webbplatsen måste du först fullständigt fylla i det tillämpliga anmälningsformuläret. Du samtycker till att lämna sann, korrekt, aktuell och fullständig Tävlingsregistreringsdata.

LICENSGIVNING

Som användare av Webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda Webbplatsen, Innehållet och tillhörande material i enlighet med Avtalet. TheSoftware kan när som helst avbryta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda Webbplatsen och Innehållet på en dator för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna eller Tjänsterna får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, härma, klon, hyra ut, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, omvändkonstruera eller överföra Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna eller Tjänsterna eller någon del därav.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, den magnetiska översättningen, den digitala konverteringen, programvaran, tjänsterna och andra frågor relaterade till Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna och Tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra äganderätter (inklusive, men inte begränsat till, immaterialrätt). Kopiering, omdirigering, publicering eller försäljning av någon del av Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna och/eller Tjänsterna är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna och/eller Tjänsterna med hjälp av automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller dataextraktion för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som ses på eller via Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna och/eller Tjänsterna.

HYPERLÄNK TILL WEBBPLATSEN, SAMARBETE, “FRAMING” OCH/ELLER REFERENSERING FÖRBJUDET

Om inte uttryckligen godkänt av TheSoftware är det förbjudet för någon att skapa en hyperlänk till Webbplatsen eller delar av den (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesprofil eller upphovsrättsligt material) till deras webbplats eller webbplatsplats av någon anledning. Vidare är det starkt förbjudet att “framställa” Webbplatsen och/eller hänvisa till den Uniform Resource Locator (“URL”) för Webbplatsen i någon kommersiell eller icke-kommersiell media utan föregående skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du samtycker specifikt till att samarbeta med Webbplatsen för att ta bort eller sluta med sådant innehåll eller sådan aktivitet. Härmed erkänner du att du ska vara ansvarig för alla skador som är förknippade med detta.

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att ensamt fatta beslut om att redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

ANSVARSFRISKRIVNING

WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN FÅ AV EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, OCH/ELLER EVENTUELLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN GES TILL DIG I EXISTERANDE SKICK OCH ENLIGT TILLGÄNGLIGHET, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARA DE KLARA OCH TYDLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I ENLIGHET MED DEN TILLÄMPLIGA LAGEN (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FRISKRIVNINGEN AV EVENTUELLA GARANTIER KRING SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG AV IMMATERIALRÄTTEN OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE). SÄRSKILT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GÖR TheSoftware INGEN GARANTI ATT: (A) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN FÅ AV EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, OCH/ELLER EVENTUELLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN UPPFYLLER DINA BEHOV;

FRISKRIVNING FÖR SKADOR ORSAKADE AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware ger ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorprogram inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGT ATT TheSoftware INTE SKA VARA ANSVARIG MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADOR OCH/ELLER EXEMPLARISKA SKADOR INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINSTER, GODTROENDE, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM TheSoftware HAR BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR), I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT LAGEN FÖR: (A) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, NÅGRA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER, OCH/ELLER NÅGRA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADEN FÖR FÖRVÄRV AV RESERVERPRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM UPPSTÅR FRÅN VILKA SOM HELST VAROR, DATA, INFORMATION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM KÖPS ELLER ERHÅLLS FRÅN, ELLER TRANSAKTIONER SOM GÖRS GENOM, WEBBPLATSEN; (C) MISSLYCKANDET ATT KVALIFICERA SIG FÖR TÄVLINGARNA, TJÄNSTERNA ELLER PRODUKTER FRÅN TREDJE PART FRÅN NÅGON AV VÅRA TREDJE PARTERS LEVERANTÖRER, ELLER NÅGON EFTERFÖLJANDE NEKANDE AV TREDJE PARTS PRODUKTER AV SAMMA PART;

SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

Du åtar dig att hålla TheSoftware, deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag och respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, samarbetspartners och/eller andra samarbetspartners skadeslösa från och mot alla krav, utgifter (inklusive skäliga advokatavgifter), skador, stämningar, kostnader, anspråk och/eller domar av vilket slag som helst som görs av tredje part på grund av eller i samband med: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i någon tävling, (b) ditt brott mot avtalet och/eller (c) ditt intrång i någon annan individs och/eller annan enhets rättigheter. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterföretag och respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Vardera av dessa individer och enheter ska ha rätt att göra gällande och verkställa dessa bestämmelser direkt gentemot dig för sin egen räkning.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra Internet-webbplatser och/eller resurser som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser erkänner och samtycker du härmed till att TheSoftware inte ansvarar för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom stöder inte TheSoftware, och är inte ansvarig eller ansvarig för, några villkor, integritetspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser eller för några skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

Sekretesspolicy/ Besöksinformation

Användningen av webbplatsen, och alla kommentarer, feedback, information, registreringsdata och/eller material som du skickar igenom eller i samband med webbplatsen, omfattas av vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen, och all annan personligt identifierbar information som du lämnar, i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy. För att läsa vår sekretesspolicy, vänligen klicka här.

Varje försök av någon individ, oavsett om det är en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen är ett brott mot lag och civilrätt. TheSoftware kommer att aktivt förfölja alla tillgängliga rättsmedel mot varje individ eller enhet som bryter mot detta på det mest omfattande sätt som tillåts enligt lag och rättvisa.

LAGVAL/TINGSRÄTT

Eventuella tvister som uppstår i samband med avtalet ska regleras och tolkas i enlighet med Estlands lagar (utan hänsyn till lagkonflikter). Eventuella domar kommer att vara slutgiltiga och bindande för parterna och kan verkställas i en domstol med behörighet. Ingenting här får tolkas som att det hindrar någon part från att begära inhiberande åtgärder för att skydda sina rättigheter i väntan på en slutlig lösning i skiljeförfarandet. I den utsträckning som tillåts enligt lag, samtycker du till att du inte kommer att väcka, gå med i eller delta i någon grupptalan angående någon tvist, meningsskiljaktighet eller kontrovers som du kan ha mot TheSoftware och deras juridiska ombud, samarbetspartners, dotterbolag, moderbolag, byråer och respektive medlemmar, befattningshavare, direktörer, anställda och agenter. Du samtycker till att inhibering ska beviljas för att stoppa en sådan rättegång eller för att ta bort dig som deltagare i målet.