PROGRAMVARENS NETTSIDE VILKÅR FOR BRUK VIKTIG – VENNLIGST LES

Takk for at du besøker nettsiden (“Nettstedet”) der du fant lenken til disse brukervilkårene (“Nettstedet”). Nettstedet er en Internett-eiendom tilhørende TheSoftware. (sammen referert til som “TheSoftware”, “vi” og “oss”). Du samtykker i å være bundet av disse TheSoftware Nettstedets vilkår for bruk (“Bruksvilkår”), i sin helhet, når du: (a) får tilgang til Nettstedet; (b) registrerer deg for et nyhetsbrev eller abonnerer på en e-postliste eller ber om informasjon via Nettstedet (“Abonnementstjenester”); (c) registrerer deg for å delta i kampanjer, konkurranser og/eller lotterier tilbudt av TheSoftware fra tid til annen (hver, en “Konkurranse”); (d) melder deg inn i, eller forsøker å melde deg inn i, et tilknyttet program eller annen medlemsorganisasjon som er markedsført på Nettstedet (“Medlemstjenester”); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en tjeneste gjennom Nettstedet (“Leverandørtjenester”, og sammen med Abonnementstjenestene og Medlemstjenestene, “Tjenestene”). TheSoftware Personvernpolicy (“Personvernpolicyen”), de offisielle konkurransereglene gjeldende for hver Konkurranse, TheSoftware Kjøpsavtale(r) (“Kjøpsavtale”), TheSoftware Medlemsavtale(r) (“Medlemsavtale”), samt enhver annen driftsregel, retningslinjer, prisoversikter og andre supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan publiseres fra tid til annen, er uttrykkelig inkorporert heri ved referanse (samlet, “Avtalen”). Vennligst gjennomgå Avtalens fullstendige vilkår nøye. Hvis du ikke samtykker i Avtalen i sin helhet, har du ikke tillatelse til å bruke Tjenestene og/eller Nettstedet på noen måte eller form.

TheSoftware FRAVÆRER SPESIFIKT TILGANG TIL NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTENE FOR ENHVER ENKELTPERSON SOM OMFATTES AV LOVEN OM BESKYTTELSE AV DATASEKERHET FOR BARN ONLINE FRA 1998, SOM ER ENDRET (“COPPA”). TheSoftware BEHOLDER SEG RETTEN TIL Å NEKTE TILGANG TIL TJENESTENE OG/ELLER NETTSTEDET FOR ENHVER ENKELTPERSON, I SIN ENERETT OG SLIK DEN FINNER PASSENDE.

OMFANG OG MODIFISERING AV AVTALEN

Du samtykker til vilkårene og betingelsene som er angitt i Avtalen med hensyn til din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste og hele avtalen mellom deg og TheSoftware med hensyn til din bruk av nettsiden og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettsiden. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste versjonen av Avtalen vil bli lagt ut på nettsiden, og du bør gjennomgå Avtalen før du bruker nettsiden. Ved å fortsette å bruke nettsiden og/eller tjenestene, samtykker du herved til å overholde alle vilkårene og betingelsene som er angitt i Avtalen som gjelder på det tidspunktet. Derfor bør du jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettsiden og tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettsiden og tjenestene er ikke ment for bruk av enkeltpersoner under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettsiden og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Abonnementstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen, ved å registrere deg på nettstedet og motta godkjenning fra TheSoftware, kan du få, eller forsøke å få, mot betaling eller uten kostnad, abonnementstjenestene. Abonnementstjenestene vil gi deg e-postinnhold, tekst og annet materiale («Abonnementinnhold») relevant for nettmarkedsføring levert av TheSoftware og dens samarbeidspartnere («Tredjepartsleverandører»). Hvis du ønsker å avslutte mottak av abonnementinnholdet, kan du bare sende oss en e-post til [email protected]. Abonnementinnholdet inneholder kommentarer, meninger og/eller annet materiale som er levert av TheSoftware og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis bli pålitelige. Vær forsiktig, bruk sunn fornuft og ta sikkerhetshensyn når du bruker abonnementinnholdet og/eller abonnementstjenestene. Du samtykker i at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og påtar seg ingen ansvar overfor deg i forbindelse med slikt abonnementinnhold. TheSoftware gir ingen garantier for at abonnementinnholdet som blir tilgjengelig i forbindelse med abonnementstjenestene er nøyaktig, komplett eller egnet.

Medlemstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen og medlemsavtalen, ved å registrere deg på nettstedet, godta medlemsavtalen og motta godkjenning fra TheSoftware, kan du få, eller forsøke å få, mot betaling eller uten kostnad, medlemskap i ett av de ulike medlemsprogrammene som MTS Advertise OU tilbyr. For en kopi av medlemsavtalen, kan du besøke nettstedet for det spesifikke medlemskapet. TheSoftware-medlemsprogrammene vil gi deg tilgang til innhold, tekst og annet materiale («Medlemsinnhold» og sammen med abonnementinnholdet, «Innholdet») som er levert av TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, utformet for å hjelpe medlemmene i deres nettmarkedsføring. Medlemsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og annet materiale som er levert av TheSoftware tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis bli pålitelige.

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de aktuelle bestillingsskjemaene kan du få eller prøve å få visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som blir presentert på nettsiden kan inneholde beskrivelser som er gitt direkte av tredjepartleverandører, produsenter eller distributører av slike varer. Programvaren representerer ikke eller garanterer at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og godtar at programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for din manglende evne til å få produkter og/eller tjenester fra nettsiden eller for eventuelle tvister med selgere, distributører og sluttbrukere av produktet. Du forstår og godtar at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

Generelt

Informasjonen som du må oppgi i forbindelse med registrering for tjenestene kan inkludere, uten begrensning, noe eller alt av følgende: (a) ditt fulle navn; (b) firmanavn; (c) e-postadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse hvis annerledes); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbeidstelefonnummer; (g) telefaksningsnummer; (h) kredittkortinformasjon; og/eller (i) annen informasjon som blir krevd på den aktuelle registreringsskjemaet («Tjenesteregistreringsdata»).

Med mindre det uttrykkelig er oppgitt noe annet, skal enhver fremtidig tilbud som blir gjort tilgjengelig for deg på nettsiden, som forbedrer nåværende funksjoner på nettsiden, være underlagt avtalen. Du forstår og godtar at programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for din manglende evne til å bruke og/eller kvalifisere deg for tjenestene. Du forstår og godtar at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endring, suspensjon eller avslutning av noen tjenester eller annet produkt.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoteringer av premier og andre utmerkelser via konkurranser. Ved å gi sannferdig og nøyaktig informasjon i forbindelse med den gjeldende konkurransens påmeldingsskjema, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for en sjanse til å vinne de promoterte premiene i hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er markert på nettsiden, må du først fullføre det relevante påmeldingsskjemaet. Du samtykker i å gi sannferdig, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurranseregistreringsdata.

LISENSTILDELING

Som bruker av nettsiden tildeles du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilknyttede materialer i samsvar med avtalen. TheSoftware kan når som helst avslutte denne lisensen av enhver grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på en datamaskin til personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene kan reproduseres i noen form eller integreres i et hvilket som helst informasjonsgjenfinningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du har ikke lov til å bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, lease, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere, eller overføre nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene eller noen del av disse.

OPPHAVSRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designet, kompileringen, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvaren, tjenestene og andre forhold relatert til nettsiden, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet av gjeldende varemerker, opphavsrettigheter og andre eierrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, distribusjon, publisering eller salg av noe som helst del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiserte midler eller noen annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer vist på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene.

HYPERLINKING TIL NETTSIDEN, SAMARBEID, “FRAMING” OG/ELLER REFERERING TIL NETTSIDEN ER FORBUDT

Med mindre eksplisitt autorisert av TheSoftware kan ingen opprette hyperkoblinger til nettsiden, eller deler av den (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale), til deres nettside eller web-arena av noen grunn. Videre er “framing” av nettsiden og/eller referering til Uniform Resource Locator (URL) for nettsiden i noen kommersiell eller ikke-kommersiell media uten forhåndsgodkjent, skriftlig tillatelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettsiden for å fjerne eller stoppe, som gjelder, slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du vil være erstatningsansvarlig for alle skader forbundet med dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE

NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSENE, INNHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU MOTTAR, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU SØKER OM GJENNOM NETTSIDEN, BLIR LEVERT TIL DEG «SOM DE ER» OG «SOM TILGJENGELIG», OG ALLE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, FRASKRIVES I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKE-KRENTELSE AV IMMATERIELL EIE OG/ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL). SPESIELT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DETTE, GIR TheSoftware INGEN GARANTI FOR AT: (A) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSENE, INNHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU MOTTAR, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU SØKER OM GJENNOM NETTSIDEN, VIL OPPFYLLE DINE KRAV;

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på egen risiko. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for skadelig kode, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR OG GODTAR UTTRYKKELIG AT TheSoftware IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGENDE OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, OMDØMME, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATRIELLE TAP (SELV OM TheSoftware ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SÅDANNE SKADER), I DEN STØRST MULIG UTSTREKNING I HENHOLD TIL LOVEN, FOR: (A) BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSENE, INNHOLDET, NOEN TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN FÅ FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSTEDET; (B) KOSTNADEN VED ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSGJENSTANDER OG TJENESTER SOM FØLGER AV NOEN VARER, DATA, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER SOM ER KJØPT ELLER OPPNÅDD FRA, ELLER TRANSAKSJONER SOM ER INNGÅTT GJENNOM, NETTSTEDET; (C) MANGLENDE KVALIFIKASJON FOR KONKURRANSER, TJENESTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ELLER ETHVERT ETTERFØLGENDE AVSLAG PÅ TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME;

VEDERLAGSPLIKT

Du godtar å holde TheSoftware, hver av deres morselskaper, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive medlemmer, ansatte, direktører, agenter, samarbeidspartnere og/eller andre partnere, skadesløse for alle krav, utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, rettssaker, kostnader, krav og/eller dommer, fremmet av en tredjepart som følge av eller oppstått fra: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en hvilken som helst konkurranse; (b) din overtredelse av avtalen; og/eller (c) din krenkelse av andres rettigheter, enten det er enkeltpersoner eller virksomheter. Bestemmelsene i denne paragrafen er til fordel for TheSoftware, hver av deres morselskaper, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive ansatte, direktører, medlemmer, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver enkelt av disse individer og selskaper har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTS NETTSTEDER

Nettsiden kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som er eid og drevet av tredjeparts leverandører. Ettersom TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjeparts nettsteder og/eller ressurser, erkjenner og godtar du herved at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjeparts nettsteder og/eller ressurser. Videre støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, noen vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, reklame, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjeparts nettsteder eller ressurser, og heller ikke for noen skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNREGEL/VISITOR-INFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale du sender gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt personvernreglene våre. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen identifiserbar informasjon du har gitt oss, i samsvar med vilkårene i personvernreglene våre. Hvis du vil se personvernreglene våre, kan du klikke her.

Enhver forsøk fra enkeltindividets side, uavhengig av om de er en TheSoftware-kunde eller ikke, for å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, utgjør et brudd på straffeloven og sivilretten. TheSoftware vil aktivt forfølge alle tiltak mot enhver lovbryter eller organisasjon i denne sammenhengen, i den grad loven og rettferdighet tillater.

LOVVALG/VERNEMYNDIGHET

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med avtalen, skal reguleres av og tolkes i samsvar med estisk lov (uten hensyn til lovkonflikter). Eventuelle domsavsigelser skal være endelige og bindende for partene, og kan gjøres gjeldende i ethvert kompetent domstol. Ingenting heri skal forstås slik at det hindrer en part fra å søke midlertidig rettslig forføyning for å beskytte sine rettigheter i påvente av en avgjørelse i voldgiftssaken. I den grad loven tillater det, er du enig i at du ikke vil fremme, delta i eller bli med i en gruppesøksmål angående eventuelle krav, tvister eller kontroverser du måtte ha mot TheSoftware, samt deres juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, overordnede selskaper, byråer og deres respektive medlemmer, tjenestemenn, direktører, ansatte og agenter. Du samtykker i å rettskraftig forby slike søksmål eller å fjerne deg som deltaker i søksmålet.