Software WEBSITE VILKÅR FOR BRUG VIGTIGT – LÆS VENLIGST

Tak for dit besøg på hjemmesiden (hjemmesiden), hvor du fandt linket til disse Vilkår for Brug (hjemmesiden). Hjemmesiden er en internetejendom for TheSoftware. (i fællesskab omtalt som TheSoftware, vi og os). Du accepterer at være bundet af disse TheSoftware vilkår for brug af hjemmesiden (vilkår for brug) i deres helhed, når du: (a) får adgang til hjemmesiden; (b) tilmelder dig en nyhedsbrev eller abonnerer på en mailingliste eller anmoder om oplysninger gennem hjemmesiden (abonnementstjenester); (c) tilmelder dig for at deltage i fremme, konkurrencer og/eller lodtrækninger, der tilbydes af TheSoftware fra tid til anden (hver enkelt, en konkurrence); (d) bliver medlem, eller forsøger at blive medlem, af et tilknyttet program eller en anden medlemsorganisation, der er vist på hjemmesiden (medlemstjenester); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en service gennem hjemmesiden (leverandørtjenester, og sammen med abonnementstjenester og medlemstjenesterne, tjenesterne). TheSoftware privatlivspolitik (privatlivspolitik), de officielle konkurrencebetingelser, der gælder for hver konkurrence, TheSoftware købsaftaler (købsaftaler), TheSoftware medlemskabsaftaler (medlemskabsaftaler), samt alle andre driftsregler, politikker, prisoversigter og andre tillægsbetingelser eller dokumenter, der kan offentliggøres fra tid til anden, indarbejdes hermed udtrykkeligt ved henvisning (samlet benævnt aftalen). Gennemgå venligst betingelserne i aftalen nøje. Hvis du ikke accepterer aftalen i sin helhed, er du ikke bemyndiget til at bruge tjenesterne og/eller hjemmesiden på nogen måde eller form.

TheSoftware AFVISER SPECIFIKT ADGANG TIL HJEMMESIDEN OG/ELLER TJENESTER TIL ENHVER PERSON, DER ER OMFATTET AF CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SOM ÆNDRET (COPPA). TheSoftware FORBEHOLDER SIG RET TIL AT AFVISE ADGANG TIL TJENESTERNE OG/ELLER HJEMMESIDEN FOR ENHVER PERSON, I DENS ENESTÅENDE OG EKSKLUSIVE SKØN.

SCOPE AND MODIFICATION OF THE AGREEMENT

Du accepterer vilkårene og betingelserne, der er beskrevet i aftalen vedrørende din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den eneste og komplette aftale mellem dig og TheSoftware vedrørende din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, fortolkninger, garantier og/eller forståelser vedrørende hjemmesiden. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå aftalen, inden du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du at overholde alle vilkår og betingelser i aftalen, der er gyldige på det pågældende tidspunkt. Derfor skal du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Abonnementstjenester

Underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen kan du ved at registrere dig på webstedet og få godkendelse fra TheSoftware opnå eller forsøge at opnå Abonnementstjenesterne mod betaling eller uden betaling. Abonnementstjenesterne vil give dig e-mail-indhold, tekst og andet materiale (“Abonnementindhold”) relateret til online marketing leveret af TheSoftware og dens tredjepartspartnere (“Tredjepartsudbydere”). Hvis du ønsker at stoppe modtagelsen af Abonnementindholdet, skal du bare sende en e-mail til [email protected]. Abonnementindholdet indeholder kommentarer, meninger og/eller andet materiale, der leveres af TheSoftware og tredjepartsudbydere, og det bør ikke nødvendigvis betros. Godtage venligst dette ved brug af Abonnementindholdet og/eller Abonnementstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og påtager sig ingen ansvar over for dig i forbindelse med sådant Abonnementindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at Abonnementindholdet, der er tilgængeligt i forbindelse med Abonnementstjenesterne, er nøjagtigt, fuldstændigt eller passende.

Medlemstjenester

Underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen og medlemsaftalen kan du ved at registrere dig på webstedet, acceptere medlemsaftalen og få godkendelse fra TheSoftware opnå eller forsøge at opnå medlemskab i et af de forskellige medlemsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder, mod betaling eller uden betaling. Hvis du ønsker en kopi af medlemsaftalen, bedes du besøge webstedet for det specifikke medlemskab. TheSoftware-medlemsprogrammerne vil give dig adgang til indhold, tekst og andet materiale (“Medlemsindhold” og sammen med Abonnementindholdet “Indholdet”), der leveres af TheSoftware og visse tredjepartsudbydere, designet til at hjælpe medlemmerne i deres online markedsføring. Medlemsindholdet indeholder kommentarer, meninger og andet materiale, der leveres af TheSoftware tredjepartsudbydere, og det bør ikke nødvendigvis betros.

Leverandør Tjenester

Ved at udfylde de relevante købsformularer kan du få eller forsøge at få visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der findes på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der er leveret direkte af tredjepartsproducenter eller distributører af sådanne varer. TheSoftware garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at få produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for eventuelle tvister med sælgeren, distributøren og forbrugerne af slutbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for ethvert krav i forbindelse med de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

Generelt

De oplysninger, som du skal levere i forbindelse med registrering til tjenesterne, kan omfatte, uden begrænsning, noget eller alt af følgende: (a) dit fulde navn; (b) firmanavn; (c) e-mailadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse, hvis forskellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbejdstelefonnummer; (g) faxnummer; (h) kreditkortoplysninger; og/eller (i) eventuelle andre oplysninger, der kræves på den relevante registreringsformular (“Tjenestens registreringsdata”).

Medmindre der udtrykkeligt er angivet andet, vil eventuelle fremtidige tilbud, som er tilgængelige for dig på hjemmesiden og supplerer eller forbedrer de nuværende funktioner på hjemmesiden, være underlagt aftalen. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at bruge og/eller kvalificere dig til tjenesterne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for ændring, suspendering eller afbrydelse af nogen tjenester eller andet produkt.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionelle præmier og andre awards via konkurrencer. Ved at give ægte og nøjagtig information i forbindelse med den relevante konkurrence tilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at vinde de promotionelle præmier, der tilbydes i hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne vist på hjemmesiden, skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give ægte, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige oplysninger til konkurrencetilmelding.

LICENSGIVELSE

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen. TheSoftware kan til enhver tid afbryde denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne må reproduceres i nogen form eller indgå i nogen informationsindhentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, udleje, sælge, modificere, dekompilere, adskille, vende ingeniør eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne eller nogen del deraf.

OPHAVSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, sammenstillingen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold vedrørende hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og tjenester er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendomsret). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af nogen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk hentning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudvinding for at oprette eller samle, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der er set på eller gennem hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester.

HYPERLINK TIL HJEMMESIDEN, FÆLLESBRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF HJEMMESIDEN ER FORBUDT

Medmindre det udtrykkeligt er autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til hjemmesiden eller dele heraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale), til deres egen hjemmeside eller websted af nogen grund. Yderligere er “framing” af hjemmesiden og/eller referencering af den uniforme ressource locator (“URL”) for hjemmesiden i kommerciel eller ikke-kommerciel sammenhæng uden forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med hjemmesiden om at fjerne eller ophøre, som relevant, sådan indhold eller aktivitet. Du erklærer hermed, at du er ansvarlig for enhver form for skade og tab forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at redigere og/eller slette enhver dokument, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE

HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, DU EVENTUELT KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, LEVERES TIL DIG PÅ EN “SOM DEN ER” OG “SOM DEN STÅR” BASIS, OG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, FRASKRIVES I VIDEST MULIGE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FRASKRIVELSE AF EVENTUELLE GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). ISÆR, MEN IKKE BEGRÆNSET HERTIL, GIVER TheSoftware INGEN GARANTI FOR, AT: (A) HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, DU EVENTUELT KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, LEVER OP TIL DINE KRAV;

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for beskadigende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT TheSoftware IKKE ER ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, FØLGESKADER OG/ELLER PÅDØMMENDE SKADER HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, GOD VILJE, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE SKADER (SELV HVIS TheSoftware ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), I DET STØRST MULIGE OMFANG I HENHOLD TIL LOVEN FOR: (A) BRUGEN ELLER MANGLENDE ABILITY TO BRUGE HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, NOGEN TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU MÅTTE MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN; (B) OMKOSTNINGERNE TIL ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER SOM FØLGE AF NOGEN VARER, DATA, INFORMATIONER OG/ELLER TJENESTER, DER ER KØBT ELLER FÅET VIA HJEMMESIDEN, ELLER HANDLINGER, DER BLIVER INDGÅET VIA HJEMMESIDEN; (C) MISLYKKET KVALIFIKATION TIL KONKURRENCERNE, TJENESTERNE ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA NOGEN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ELLER NOGEN EFTERFØLGENDE AFVISNING AF TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME;

INDMELDELSE

Du accepterer at give erstatning og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, medbrandere og/eller andre partnere, skadesløse for enhver og alle påstande, udgifter (herunder rimelige advokatomkostninger), skader, retssager, omkostninger, krav og/eller domme af enhver art, der er fremsat af tredjepart på grund af eller i forbindelse med: (a) din anvendelse af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) dit brud på aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af andres rettigheder. Bestemmelserne i denne paragraf er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licenshavere, leverandører og/eller advokater. Hver enkelt af disse personer og enheder har ret til at påberåbe sig og håndhæve disse bestemmelser direkte mod dig på deres egen vegne.

TREDJEPARTSWEBSITES

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internethjemmesider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Fordi TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, anerkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Endvidere godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, vilkår og betingelser, privatlivspolitik, indhold, reklame, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for nogen skader og/eller tab, der opstår derved.

DATABESKYTTELSES-/BESØGELSESINFORMATION

Brugen af hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, information, registreringsdata og/eller materialer, som du sender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores privatlivspolitik. Vi forbeholder os ret til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden og al anden personligt identificerbar information, du giver os, i henhold til vilkårene i vores privatlivspolitik. For at se vores privatlivspolitik skal du klikke her.

Enhver forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er TheSoftware-kunder eller ej, på at skade, ødelægge, manipulere, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden udgør en overtrædelse af straffelovgivningen og civilretten, og TheSoftware vil iværksætte alle nødvendige tiltag i denne henseende mod den pågældende person eller enhed i det videst mulige omfang, der tillades i henhold til loven og retfærdigheden.

LOVVALG/VÆRNETING

Enhver tvist, der opstår i forbindelse med eller vedrører aftalen, skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med Estlands lovgivning (uden hensyn til lovkonflikt-principperne). Enhver afgørelse, der træffes, skal være endelig og bindende for parterne, og en dom herom kan indgives i enhver kompetent domstol. Intet heri skal fortolkes således, at det hindrer en part i at søge indstævning for at beskytte sine rettigheder i afventning af en afgørelse i voldgift. I det omfang loven tillader det, accepterer du, at du ikke vil anlægge, tilslutte dig eller deltage i nogen gruppesøgsmål vedrørende eventuelle krav, tvister eller kontroverser, som du måtte have mod TheSoftware og deres juridiske repræsentanter, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forældreorganisationer, agenturer og deres respektive medlemmer, funktionærer, direktører, medarbejdere og agenter. Du accepterer indstævningens ophør for at stoppe en sådan retssag eller for at fjerne dig som deltager i søgsmålet.