De Software WEBSITE TERMS OF USE BELANGRIJK – GELIEVE TE LEZEN

Bedankt voor uw bezoek aan de website (de ‘Website’) waarop u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden (de ‘Website’) hebt gevonden. De Website is een interneteigendom van TheSoftware (gezamenlijk aangeduid als ‘TheSoftware,’ ‘wij’ en ‘ons’). U stemt ermee in gebonden te worden door deze TheSoftware Website Gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’), in hun geheel, wanneer u: (a) toegang krijgt tot de Website; (b) zich registreert voor een nieuwsbrief of zich abonneert op een mailinglijst of informatie aanvraagt via de Website (‘Abonnementsservices’); (c) zich registreert om deel te nemen aan promoties, wedstrijden en/of loterijen aangeboden door TheSoftware van tijd tot tijd (ieder een ‘Wedstrijd’); (d) lid wordt of probeert lid te worden van een affiliate programma of andere lidmaatschapsorganisatie die op de Website wordt aangeboden (‘Lidmaatschapsservices’); en/of (e) een product en/of dienst bestelt via de Website (‘Leveranciersservices’, en samen met de Abonnementsservices en Lidmaatschapsservices, de ‘Services’). Het TheSoftware Privacybeleid (‘Privacybeleid’), de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, TheSoftware Aankoopovereenkomst(en) (‘Aankoopovereenkomst’), TheSoftware Lidmaatschapsovereenkomst(en) (‘Lidmaatschapsovereenkomst’), evenals alle andere bedrijfsregels, beleidsmaatregelen, prijslijsten en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing opgenomen (gezamenlijk de ‘Overeenkomst’). Lees de volledige voorwaarden van de Overeenkomst zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met de volledige Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de Services en/of Website op enigerlei wijze of vorm te gebruiken.

TheSoftware WEIGERT SPECIFIEK TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF SERVICES VOOR IEDEREEN DIE VALT ONDER DE CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, ZOALS GEWIJZIGD (“COPPA”). TheSoftware BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TOEGANG TOT DE SERVICES EN/OF WEBSITE TE WEIGEREN AAN IEDEREEN, NAAR EIGEN OORDEEL EN UITSLUITEND.

OMVANG EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt ermee in de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, voorstellingen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst te bekijken voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle bepalingen en voorwaarden die op dat moment in de Overeenkomst staan. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of veranderingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten volgens toepasselijk recht. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementsservices

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst, kunt u door u te registreren op de website en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, tegen betaling of zonder betaling, de Abonnementsservices verkrijgen of trachten te verkrijgen. De Abonnementsservices bieden u e-mailinhoud, tekst en andere materialen (“Abonnementsinhoud”) die relevant zijn voor online marketing, verstrekt door TheSoftware en haar partners van derden (“Dienstaanbieders”). Als u wilt stoppen met het ontvangen van de Abonnementsinhoud, stuurt u ons eenvoudig een e-mail naar [email protected]. De Abonnementsinhoud bevat opmerkingen, meningen en/of andere materialen die worden verstrekt door TheSoftware en Dienstaanbieders van derden en mag niet noodzakelijk als betrouwbaar worden beschouwd. Gebruik alstublieft voorzichtigheid, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Abonnementsinhoud en/of Abonnementsservices. U gaat ermee akkoord dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheden voor u heeft in verband met dergelijke Abonnementsinhoud. TheSoftware staat niet garant voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de Abonnementsinhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Abonnementsservices.

Lidmaatschapsservices

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst en het Lidmaatschapscontract kunt u door u te registreren op de website, akkoord te gaan met het Lidmaatschapscontract en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware tegen betaling of zonder betaling, een lidmaatschap verkrijgen of trachten te verkrijgen in een van de verschillende lidmaatschapsprogramma’s die MTS Advertise OU aanbiedt. Voor een kopie van het Lidmaatschapscontract, bezoek alstublieft de website van het specifieke lidmaatschap. De lidmaatschapsprogramma’s van TheSoftware stellen u in staat om toegang te krijgen tot inhoud, tekst en andere materialen (“Ledeninhoud” en samen met de Abonnementsinhoud, de “Inhoud”) die worden verstrekt door TheSoftware en bepaalde Dienstaanbieders van derden, ontworpen om Leden te helpen bij hun online marketingactiviteiten. De Ledeninhoud bevat opmerkingen, meningen en andere materialen die worden verstrekt door TheSoftware en Dienstaanbieders van derden en mag niet noodzakelijk als betrouwbaar worden beschouwd.

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelbonformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Website. De producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden, kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks door de fabrikanten of distributeurs van derden worden verstrekt. TheSoftware garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige claim met betrekking tot een van de op de Website aangeboden producten en/of diensten.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken bij het registreren voor de Diensten kan onder meer de volgende zijn: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en ander factuuradres indien van toepassing); (e) huistelefoonnummer; (f) werktelefoonnummer; (g) faxnummer; (h) creditcardinformatie; en/of (i) andere gevraagde informatie op het toepasselijke registratieformulier (“Service Registratiegegevens”).

Tenzij expliciet anders vermeld, zijn toekomstige aanbiedingen die u op de Website wordt aangeboden en de huidige functies van de Website aanvullen of verbeteren, onderworpen aan de Overeenkomst. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw het niet kunnen gebruiken en/of voldoen aan de voorwaarden voor de Diensten. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Diensten of andere producten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotieprijzen en andere prijzen aan via wedstrijden. Door ware en accurate informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke registratieformulier voor de wedstrijd en akkoord te gaan met de officiële regels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u kans maken op het winnen van de promotieprijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden weergegeven, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, accurate, actuele en volledige gegevens voor wedstrijdregistratie te verstrekken.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of services mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in een informatie ophaalsysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of services of enig gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, grafische vormgeving, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematische ophaling van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten via geautomatiseerde middelen of een andere vorm van scraping of gegevensextractie om direct of indirect een collectie, compilatie, database of register te maken zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF REFERENTIE NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink naar de Website plaatsen, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknamen of auteursrechtelijk beschermd materiaal), op zijn website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is “framing” van de Website en/of verwijzing naar de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website in commerciële of niet-commerciële media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TheSoftware ten strengste verboden. U stemt er uitdrukkelijk mee in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken alle documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnen te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN ÉÉN VAN ONZE DERDE VERLENDERS ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN WORDEN AAN U GELEVERD ‘ZOALS ZE ZIJN’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, WORDEN AFGEWEZEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFSTAND VAN ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS BEPERKING DAARVAN, GEEFT TheSoftware GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN ÉÉN VAN ONZE DERDE VERLENDERS ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN;

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT TheSoftware NIET AANSPRAKELIJK IS TEGENOVER U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- EN/OF VOORBEELDDAMAGES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, GOEDE NAAM, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (OOK INDIEN TheSoftware OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ SERVICEVERLENERS ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN WAARVOOR U VIA DE WEBSITE EEN AANVRAAG DOET; (B) DE KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE WORDEN GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE WEBSITE; (C) HET NIET KUNNEN DEELNEMEN AAN WEDSTRIJDEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN ONZE DERDE PARTIJ SERVICEVERLENERS OF ENIGE LATERE WEIGERING VAN PRODUCTEN VAN DERDEN VAN DIEZELFDE PARTIJEN;

INDEMNIFICATIE

U stemt ermee in TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en / of andere partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van claims, uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten), schadevergoeding, rechtszaken, kosten, vorderingen en / of vonnissen van welke aard ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Services, Inhoud en / of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en / of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en / of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten gunste van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en / of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en / of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen direct namens u te handhaven en af ​​te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en / of u doorverwijzen naar andere websites en / of bronnen op internet, inclusief, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en beheerd worden door Third Party Providers. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en / of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en / of bronnen van derden. Verder keurt TheSoftware geen enkele termen en voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en / of andere materialen goed en / of is hiervoor verantwoordelijk of aansprakelijk, op of beschikbaar vanuit dergelijke websites of bronnen van derden, of voor enige schade en / of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID / BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de Website en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en / of materialen die u via of in verband met de Website indient, is onderworpen aan ons Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie over uw gebruik van de Website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid. Voor ons Privacybeleid, klik hier.

Elke poging door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderszins de werking van de Website te verstoren, is een schending van het strafrecht en civielrecht en TheSoftware zal alle mogelijke maatregelen nemen tegen elk individu of entiteit die hiermee in strijd handelt, tot het uiterste toegestane volgens wet en rechtvaardigheid.

KEUZE VAN RECHT/PLAATS

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd worden volgens de wetten van Estland (ongeacht conflicterende rechtsregels). Elk toegekend bedrag zal bindend en definitief zijn voor alle partijen en daarover kan een vonnis worden uitgesproken in een bevoegde rechtbank. Niets in dit document mag worden opgevat als belemmering voor een partij om voorlopige voorzieningen te zoeken ter bescherming van haar rechten in afwachting van een uitspraak in arbitrage. Voor zover toegestaan door de wet, stemt u ermee in dat u geen collectieve rechtszaak zult aanspannen, aansluiten of deelnemen aan een class action lawsuit met betrekking tot enige claim, geschil of controverse die u hebt tegen TheSoftware. en elk van hun wettelijke vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, agentschappen en hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten. U stemt in met het verlenen van voorlopige voorzieningen om een dergelijke rechtszaak te stoppen of om u als deelnemer aan de rechtszaak te verwijderen.