TERMENI DE UTILIZARE ALE SITE-ULUI Software IMPORTANT – CITIȚI VĂ RUGĂM

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul (denumit în continuare “Site-ul”) în care ați găsit linkul către acești Termeni de utilizare (denumit în continuare “Site-ul”). Site-ul este o proprietate pe internet a TheSoftware. (denumit colectiv “TheSoftware,” “noi” și “ne”). Sunteți de acord să fiți obligat de acești Termeni de utilizare ai Site-ului TheSoftware (“Termeni de utilizare”), în întregime, atunci când: (a) accesați Site-ul; (b) vă înregistrați pentru un buletin informativ sau vă abonați la o listă de corespondență sau solicitați informații prin intermediul Site-ului („Serviciile de abonament”); (c) vă înregistrați pentru a participa la promoții, concursuri și/sau tombole oferite de TheSoftware din când în când (denumite în continuare „Concursuri”); (d) vă alăturați sau încercați să vă alăturați unui program de afiliere sau altă organizație de membru prezentate pe Site („Serviciile de membru”); și/sau (e) comandați un produs și/sau un serviciu prin intermediul Site-ului („Servicii furnizor” și împreună cu Serviciile de abonament și Serviciile de membru, „Servicii”). Politica de confidențialitate a TheSoftware („Politica de confidențialitate”), Regulile oficiale ale Concursurilor aplicabile fiecărui Concurs, Acordurile de achiziție ale TheSoftware („Acord de achiziție”), Acordurile de membru ale TheSoftware („Acord de membru”), precum și orice alte reguli de funcționare, politici, tarife și alte condiții suplimentare sau documente care pot fi publicate din când în când sunt expres incorporate în prezentul prin trimitere (împreună, „Acordul”). Vă rugăm să revizuiți termenii completi ai Acordului cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu Acordul în întregime, nu aveți autorizația de a utiliza Serviciile și/sau Site-ul în niciun fel sau formă.

TheSoftware REFUZĂ ÎN MOD EXPRES ACCESUL LA SITE ȘI/SAU SERVICII ORICĂRUI INDIVID care este ACOPERIT DE ACTUL DE PROTECȚIE A CONFIDENȚIALITĂȚII ONLINE PENTRU COPII DIN 1998, MODIFICAT („COPPA”). TheSoftware ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A ÎNȘTII ACCESUL LA SERVICII ȘI/SAU SITE ORICĂRUI INDIVIDUAL, LA DISCREȚIA SA EXCLUSIVĂ.

DOMENIU ȘI MODIFICĂRI ALE ACORDULUI

Vă angajați să respectați termenii și condițiile prevăzute în Acord în ceea ce privește utilizarea dumneavoastră a Website-ului. Acordul constituie întregul și unicul acord între dumneavoastră și TheSoftware in ceea ce privește utilizarea Website-ului și înlocuiește toate acordurile, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile anterioare sau contemporane cu privire la Website. Putem modifica Acordul din când în când, la discreția noastră, fără notificare specifică către dumneavoastră. Cel mai recent Acord va fi postat pe Website, și ar trebui să consultați Acordul înainte de a utiliza Website-ul. Prin utilizarea continuă a Website-ului și/sau Serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acordul valabil în acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Website-ul și Serviciile sunt disponibile numai persoanelor care pot încheia contracte juridice în conformitate cu legea aplicabilă. Website-ul și Serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoane sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa Website-ul și/sau Serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii de Abonament

În conformitate cu termenii şi condiţiile Acordului, înregistrându-vă pe site-ul şi obținând aprobarea de la TheSoftware, puteţi obţine sau încerca să obţineţi, în schimbul unei taxe sau fără taxă, Serviciile de Abonament. Aceste Servicii de Abonament vă vor furniza conținut prin e-mail, text şi alte materiale („Conţinutul de Abonament”) relevante pentru marketingul online furnizat de TheSoftware și partenerii săi terţi („Furnizorii Terţi”). Dacă doriţi să vă opriţi primirea Conţinutului de Abonament, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la adresa [email protected]. Conţinutul de Abonament conţine comentarii, opinii şi/sau alte materiale furnizate de către TheSoftware şi Furnizorii Terţi, care nu ar trebui neapărat să fie considerate credibile. Vă rugăm să fiţi atenţi, să folosiţi bunul simţ şi să aveţi grijă atunci când utilizaţi Conţinutul de Abonament şi/sau Serviciile de Abonament. Sunteţi de acord că TheSoftware nu are nicio obligaţie şi nu suportă nicio răspundere faţă de dumneavoastră în legătură cu un astfel de Conţinut de Abonament. TheSoftware nu garantează că Conţinutul de Abonament pus la dispoziţie în legătură cu Serviciile de Abonament este precis, complet sau adecvat.

Servicii de Membru

În conformitate cu termenii şi condiţiile Acordului și ale Acordului de Membru, înregistrându-vă pe site și acceptând Acordul de Membru și obţinând aprobarea de la TheSoftware, puteți obține sau încerca să obţineţi, în schimbul unei taxe sau fără taxă, o Membrie în unul dintre diferitele programe de Membrie pe care MTS Advertise OU le oferă. Pentru o copie a Acordului de Membru, vă rugăm să vizitaţi site-ul corespunzător Membriei specifice. Programele de Membre ale TheSoftware vă vor permite să aveți acces la conținut, text și alte materiale („Conținutul Membru” și împreună cu Conținutul de Abonament, „Conținutul”) furnizate de către TheSoftware și anumiţi Furnizori Terţi, având scopul de a ajuta Membrii în afacerile lor de marketing online. Conținutul Membru conţine comentarii, opinii şi alte materiale furnizate de către TheSoftware și Furnizori Terţi, care nu ar trebui neapărat să fie considerate credibile.

Servicii furnizori

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site pot conține descrieri furnizate direct de producătorii terți sau distribuitorii acestor elemente. TheSoftware nu reprezintă și nu garantează că descrierile acestor elemente sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali ai produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs. sau orice terță parte pentru orice pretenție legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site.

General

Informațiile pe care trebuie să le furnizați în legătură cu înregistrarea pentru servicii pot include, fără limitare, următoarele: (a) numele complet; (b) numele companiei; (c) adresa de e-mail; (d) adresa poștală (și adresa de facturare, dacă este diferită); (e) număr de telefon acasă; (f) număr de telefon la locul de muncă; (g) număr de fax; (h) informații despre cardul de credit; și / sau (i) orice alte informații solicitate în formularul de înregistrare aplicabil („Date de înregistrare a serviciului”).

Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel, orice ofertă(future) făcută disponibilă pe site-ul web, care sporește sau îmbunătățește în mod în mod vreodată caracteristicile curente ale site-ului web, va fi supusă Acordului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a utiliza și / sau califica pentru servicii. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs. sau orice terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a oricăror servicii sau a altor produse.

CONCURSURI

De la timp la timp, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Prin furnizarea unor informații veridice și precise în legătură cu formularul de înregistrare a concursului aplicabil și prin acceptarea Regulamentului oficial aplicabil fiecărui concurs, puteți să intrați în competiție pentru a avea o șansă de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a participa la concursurile prezentate pe site, trebuie să completați în întregime formularul de înscriere aplicabil. Sunteți de acord să furnizați datele de înregistrare a concursului adevărate, exacte, actuale și complete.

CONCEDIU DE LICENȚĂ

Ca utilizator al site-ului web, vi se conferă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată pentru a accesa și utiliza site-ul web, conținutul și materialul asociat în conformitate cu Acordul. TheSoftware poate rezilia această licență în orice moment, din orice motiv. Puteți utiliza site-ul web și conținutul pe un singur computer în scop personal și nercommercial. Nicio parte a site-ului web, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în nicio sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, emula, clona, închiria, înstrăina, modifica, decompila, dezambla, inversa inginerie sau transfera site-ul web, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice parte a acestora.

DREPTURI PROPRIETARE

Conținutul, organizația, grafica, designul, compilația, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Website, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte drepturi proprietare (inclusiv, dar fără a se limita la proprietatea intelectuală). Este strict interzisă copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dumneavoastră a oricărei părți a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor. Recuperarea sistematică a materialelor de pe Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de scraping sau extragere de date în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilații, baze de date sau directoare fără permisiunea scrisă a TheSoftware este interzisă. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra conținutului, documentelor, software-ului, serviciilor sau altor materiale vizualizate pe sau prin intermediul Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor.

HIPERLINKĂRILE CĂTRE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” ȘI/SAU REFERINȚA LA WEBSITE SUNT INTERZISE

Cu excepția cazului în care este expres autorizat de TheSoftware, nimeni nu poate crea hiperlink-uri către Website, sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la logouri, mărci înregistrate, branding sau materiale protejate prin drepturi de autor), către propriul lor website sau spațiu web, din orice motiv. În plus, “framingul” Website-ului și/sau referința la Uniform Resource Locator (“URL”) al Website-ului în orice mediu comercial sau non-comercial, fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware, este strict interzisă. Vă declarați în mod explicit că veți coopera cu Website-ul pentru a elimina sau întrerupe, după caz, orice astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta, recunoașteți că veți fi răspunzător pentru orice daune asociate acestora.

EDITAREA, ȘTERGEREA ȘI MODIFICAREA

Ne rezervăm dreptul, în discreția noastră exclusivă, de a edita și/sau șterge orice documente, informații sau alt conținut prezent pe Website.

DESCLAIMER

WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚE PĂRȚI PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII, ȘI/SAU ORICE ALT PRODUS ȘI/SAU SERVICIU LA CARE PUTEȚI APLICA PRIN WEBSITE SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE DUPĂ BUNUL PLAC AL DVS. PE BAZA PRINCIPIULUI „CA ATARE” ȘI „PE CÂT ESTE DISPONIBIL”, IAR TOATE GARANȚIILE, EXPRES SAU IMPLICITE, SUNT NEGUȚATE PE SCARA CELEI MAI LARGI ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, NEGUȚAREA ORICĂROR GARANȚII DE VANDABILITATE, NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI/SAU A APTITUDINII PENTRU UN ANUMIT SCOP). ÎN SPECIAL, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACEST LUCRU, TheSoftware NU OFERĂ NICIUNĂ GARANȚIE CĂ: (A) WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚE PĂRȚI PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII, ȘI/SAU ORICE ALT PRODUS ȘI/SAU SERVICIU LA CARE PUTEȚI APLICA PRIN WEBSITE VOR ÎNDEPLINI CERINȚELE DVS.

DECLINARE DE RĂSPUNDERE PENTRU DAUNE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe propriul lor risc. TheSoftware nu oferă nicio garanție că aceste descărcări sunt lipsite de coduri de computer corupte, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎNȚELEGEȚI EXPRES ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ TheSoftware NU VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN FAȚA DUMNEAVOASTRĂ SAU A ORICĂREI TERȚE PĂRȚI PENTRU NICIO DAUNA DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ, CONSECVENTȚIALĂ ȘI/SAU DE EXEMPLU, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNELE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, BUNĂVĂȚII, UTILIZĂRII, DATELOR SAU ALTELOR PIERDERI IMATERIALE (CHIAR DACA TheSoftware A FOST INFORMATA DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE), ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE CU PRIVIRE LA: (A) UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚE PĂRȚI PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOSTRI DE TERȚE PĂRȚI, ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI APLICA PRIN WEBSITE-UL NOSTRU; (B) COSTUL ACHIZIȚIONĂRII DE BUNURI ȘI SERVICII SUBSTITUITE CA URARE A ORICAREI MĂRFURI, DATE, INFORMAȚII ȘI/SAU SERVICII CUMPARATE SAU OBȚINUTE DIN SAU TRASACIONATE PRIN WEBSITE; (C) NEȘTIIND A SE CALIFICA PENTRU CONCURSURILE, SERVICIILE SAU PRODUSELE DE LA TERȚE PĂRȚI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOSTRI DE TERȚE PĂRȚI SAU ORICE RESPINGERE URMĂTOARE A PRODUSELOR DE LA ACELAȘI TERȚ;

INDEMNIFICARE

Vă angajați să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, subsidiarele și afiliații acestora, precum și fiecare dintre membrii lor, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-branderii și/sau alți parteneri, fără vină și în fața oricăror pretenții, cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daune, acțiuni în justiție, costuri, cereri și/sau hotărâri, făcute de orice terță parte din cauza sau rezultând din: (a) utilizarea dvs. a Site-ului, Serviciilor, Conținutului și/sau intrarea în orice Concurs; (b) încălcarea dvs. a Acordului; și/sau (c) încălcarea dvs. a drepturilor altei persoane și/sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, subsidiarele și/sau afiliații acestora, precum și fiecare dintre ofițerii, directorii, membrii, angajații, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și/sau avocații acestora. Fiecare dintre aceste persoane și entități are dreptul de a face valabile și de a pune în aplicare direct aceste prevederi împotriva dvs. în numele său.

WEBSITE-URI DE TERȚE PĂRȚI

Site-ul poate furniza linkuri și/sau te poate redirecționa către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de Furnizori Terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra acestor site-uri web și/sau resurse de terțe părți, prin prezenta recunoașteți și acceptați că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse de terțe părți. Mai mult, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru orice termeni și condiții, politici de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale prezente sau disponibile pe aceste site-uri web sau resurse de terțe părți, sau pentru orice daune și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII VIZITATOR

Utilizarea Site-ului, precum și toate comentariile, opiniile, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le transmiteți prin intermediul sau în legătură cu Site-ul, sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile referitoare la utilizarea dvs. a Site-ului, precum și orice alte informații de identificare personală furnizate de dvs., în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza Politica noastră de confidențialitate, faceți clic aici.

Orice încercare de către orice individ, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau interfera în orice alt mod cu funcționarea site-ului este o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu diligență orice remediu în acest sens împotriva oricărui individ sau entitate ofensatoare, pe cât posibil în conformitate cu legea și justiția.

ALEGEREA LEGII/LOCALULUI

Orice dispută rezultată din sau legată de Acord va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legile Estoniei (fără a ține cont de principiile privind conflictele de legi). Orice hotărâre va fi definitivă și obligatorie pentru părți, iar o hotărâre în acest sens poate fi emisă în orice instanță competentă. Nimic din prezentul document nu trebuie interpretat în sensul de a împiedica orice parte să obțină măsuri de protecție temporară în scopul protejării drepturilor sale în așteptarea soluționării litigiului. În măsura în care legea permite, sunteți de acord să nu inițiați, să nu vă alăturați sau să nu participați la nicio acțiune colectivă în instanță referitoare la orice pretenție, dispută sau controversă pe care o puteți avea împotriva TheSoftware și a fiecărui reprezentant legal, afiliat, subsidiar, părinte, agenție și membrii, ofițeri, directori, angajați și agenți ai acestora. Sunteți de acord să fiți supus măsurilor de protecție temporară pentru oprirea unei astfel de acțiuni în instanță sau a fi eliminați ca participanți în dosar.