Polityka prywatności

Klikając „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz już otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze witryny. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających witryny w World Wide Web, które są własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o naszych praktykach dotyczących gromadzenia informacji oraz sposobach ich wykorzystywania. Polityka ta może podlegać zmianom, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie tej informacji.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje określone dane dotyczące odwiedzających swoje witryny tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupów lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie wsparcia klienta, udostępniają informacje z życiorysu dla ofert pracy lub wysyłają do nas wiadomość e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają, abyś udzielił nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do opłacania usług, przesyłasz swoje CV lub prosisz o określone rodzaje informacji. Kiedy udzielisz The Software swoich danych osobowych poprzez jedną z naszych witryn, będą one używane do realizacji twojej konkretnego żądania. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, aby The Software wykorzystywał te informacje w celach dodatkowych. Możesz również poprosić, aby The Software nie wykorzystywał twoich informacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected], jednak The Software zastrzega sobie prawo do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług The Software. Jeśli nie otrzymamy od ciebie żadnych instrukcji, The Software może używać informacji, które podałeś, aby poinformować cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm The Software, autoryzowane przez The Software agencje oraz innych dostawców dóbr i usług, z którymi The Software ma związki i których oferty mogą cię zainteresować. The Software nie sprzeda ani nie wymieni twoich danych osobowych, chyba że jesteśmy do tego upoważnieni lub jest to wymagane przez prawo, lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia fizycznego dla odwiedzającego lub innych osób. Na tych witrynach The Software, na których dobrowolnie podajesz informacje dotyczące karty kredytowej lub innych danych zamówienia za pośrednictwem Internetu, The Software chroni i zabezpiecza te informacje, korzystając z handlowo przyjętych protokołów bezpieczeństwa i szyfrowania opartych na technologii sieciowej, takich jak Secure Socket Layer (SSL) i Secure Electronic Transaction (SET). Na tych witrynach, na których dobrowolnie zamieszczasz jakiekolwiek opinie, dane, odpowiedzi, pytania, komentarze, sugestie, pomysły lub podobne informacje, The Software traktuje tę część informacji jako niekonfidenycjne i nieprywatne, i chyba że w inny sposób jest to wyrażone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, The Software nie odczuwa obowiązku ochrony takich informacji przed ujawnieniem.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja dochodów. Potencjał zarobkowy zależy wyłącznie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładanych wysiłków. Nie przedstawiamy tego jako „schemat bogacenia się”, i nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nienadające się do identyfikacji osobistej (ogólne):

Ogólnie rzecz biorąc, The Software gromadzi automatycznie pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje dotyczące adresu internetowego przypisanego do twojego komputera, liczby i częstotliwości odwiedzin oraz odwiedzanych witryn The Software. The Software zbiera te informacje w ograniczonym celu ustalania potrzeb obsługi klienta i witryny. Robimy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologia umożliwiająca dostarczanie odwiedzającemu dopasowanych informacji na temat usług The Software). The Software nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi pozwalającymi zidentyfikować osobę. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby powiadomiła cię o otrzymaniu pliku cookie i możesz go odrzucić.

C. Twoja strona internetowa hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony osób trzecich:

Informacje, które ujawniasz publicznie, włączając na tablicach ogłoszeń, czatach lub stronach internetowych hostowanych przez Twoje usługi oprogramowania są dostępne dla każdej osoby, która odwiedza te miejsca. Oprogramowanie nie może zabezpieczyć informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe oprogramowania zawierają linki do stron, które należą do osób trzecich niepowiązanych z oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca zapoznanie się z zasadami polityki prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Pomimo powyższego i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oprogramowanie (i) w pełni współpracuje z organami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w sprawach dotyczących wszelkich treści (w tym osobistych lub prywatnych wiadomości elektronicznych przekazanych do oprogramowania) lub domniemanej niezgodnej z prawem działalności dowolnego użytkownika usługi oraz (ii) podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własnościowych. W celu realizacji takiej współpracy i działań oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia informacji identyfikujących dane osobowe. Ponadto, oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju (i) w celu spełnienia prawa, regulacji lub żądania rządu; (ii) jeśli takie ujawnienie jest niezbędne lub odpowiednie do funkcjonowania oprogramowania; lub (iii) w celu ochrony praw lub własności oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek swojej właśności w oprogramowaniu i inne strony internetowe należące do firmy, oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przekazania Twoich informacji (w tym, lecz nie tylko, nazwy, informacji adresowych i innych informacji, które przekazujesz oprogramowaniu) stronie trzeciej, która (i) koncentruje swoją działalność na produktach lub usługach komunikacyjnych; (ii) zgadza się być sukcesorem oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i przechowywanych przez oprogramowanie; oraz (iii) zgadza się z zobowiązaniami wynikającymi z tej polityki.